古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

汀洲无浪复无烟,楚客相思益渺然

作者: 古人 发布时间: 2020年07月22日 15:47:03
原文赏析:   汀洲无浪复无烟,楚客相思益渺然
汉口夕阳斜渡鸟,洞庭秋水远连天。
孤城背岭寒吹角,独树临江夜泊船。(独 一作:“戍”)
贾谊上书忧汉室,长沙谪去古今怜。
  拼音解读   tīng zhōu wú làng fù wú yān ,chǔ kè xiàng sī yì miǎo rán
hàn kǒu xī yáng xié dù niǎo ,dòng tíng qiū shuǐ yuǎn lián tiān 。
gū chéng bèi lǐng hán chuī jiǎo ,dú shù lín jiāng yè bó chuán 。(dú shù yī zuò :“shù ”)
jiǎ yì shàng shū yōu hàn shì ,zhǎng shā zhé qù gǔ jīn lián 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。