古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

为草当作兰,为木当作松

作者: 古人 发布时间: 2020年02月21日 10:20:35
原文赏析:   为草当作兰,为木当作松
兰秋香风远,松寒不改容。
松兰相因依,萧艾徒丰茸。
鸡与鸡并食,鸾与鸾同枝。
拣珠去沙砾,但有珠相随。
远客投名贤,真堪写怀抱。
若惜方寸心,待谁可倾倒?
虞卿弃赵相,便与魏齐行。
海上五百人,同日死田横。
当时不好贤,岂传千古名。
愿君同心人,于我少留情。
寂寂还寂寂,出门迷所适。
长铗归来乎,秋风思归客。
  拼音解读   wéi cǎo dāng zuò lán ,wéi mù dāng zuò sōng
lán qiū xiāng fēng yuǎn ,sōng hán bú gǎi róng 。
sōng lán xiàng yīn yī ,xiāo ài tú fēng róng 。
jī yǔ jī bìng shí ,luán yǔ luán tóng zhī 。
jiǎn zhū qù shā lì ,dàn yǒu zhū xiàng suí 。
yuǎn kè tóu míng xián ,zhēn kān xiě huái bào 。
ruò xī fāng cùn xīn ,dài shuí kě qīng dǎo ?
yú qīng qì zhào xiàng ,biàn yǔ wèi qí háng 。
hǎi shàng wǔ bǎi rén ,tóng rì sǐ tián héng 。
dāng shí bú hǎo xián ,qǐ chuán qiān gǔ míng 。
yuàn jun1 tóng xīn rén ,yú wǒ shǎo liú qíng 。
jì jì hái jì jì ,chū mén mí suǒ shì 。
zhǎng jiá guī lái hū ,qiū fēng sī guī kè 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。