古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

相思定何许,杳在洛阳西

作者: 古人 发布时间: 2020年02月15日 06:07:03
原文赏析:   鸾乃凤之族,翱翔紫云霓。
文章辉五色,双在琼树栖。
一朝各飞去,凤与鸾俱啼。
炎赫五月中,朱曦烁河堤。
尔从泛舟役,使我心魂凄。
秦地无碧草,南云喧鼓鼙。
君王减玉膳,早起思鸣鸡。
漕引救关辅,疲人免涂泥。
宰相作霖雨,农夫得耕犁。
静者伏草间,群才满金闺。
空手无壮士,穷居使人低。
送君登黄山,长啸倚天梯。
小舟若凫雁,大舟若鲸鲵。
开帆散长风,舒卷与云齐。
日入牛渚晦,苍然夕烟迷。
相思定何许,杳在洛阳西


  拼音解读   luán nǎi fèng zhī zú ,áo xiáng zǐ yún ní 。
wén zhāng huī wǔ sè ,shuāng zài qióng shù qī 。
yī cháo gè fēi qù ,fèng yǔ luán jù tí 。
yán hè wǔ yuè zhōng ,zhū xī shuò hé dī 。
ěr cóng fàn zhōu yì ,shǐ wǒ xīn hún qī 。
qín dì wú bì cǎo ,nán yún xuān gǔ pí 。
jun1 wáng jiǎn yù shàn ,zǎo qǐ sī míng jī 。
cáo yǐn jiù guān fǔ ,pí rén miǎn tú ní 。
zǎi xiàng zuò lín yǔ ,nóng fū dé gēng lí 。
jìng zhě fú cǎo jiān ,qún cái mǎn jīn guī 。
kōng shǒu wú zhuàng shì ,qióng jū shǐ rén dī 。
sòng jun1 dēng huáng shān ,zhǎng xiào yǐ tiān tī 。
xiǎo zhōu ruò fú yàn ,dà zhōu ruò jīng ní 。
kāi fān sàn zhǎng fēng ,shū juàn yǔ yún qí 。
rì rù niú zhǔ huì ,cāng rán xī yān mí 。
xiàng sī dìng hé xǔ ,yǎo zài luò yáng xī※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
 

上一篇:昔闻颜光禄

下一篇:文章辉五色