古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

楚人不识凤,重价求山鸡

作者: 古人 发布时间: 2020年02月13日 01:10:02
原文赏析:   楚人不识凤,重价求山鸡
献主昔云是,今来方觉迷。
自居漆园北,久别咸阳西。
风飘落日去,节变流莺啼。
桃李寒未开,幽关岂来蹊。
逢君发花萼,若与青云齐。
及此桑叶绿,春蚕起中闺。
日出布谷鸣,田家拥锄犁。
顾余乏尺土,东作谁相携。
傅说降霖雨,公输造云梯。
羌戎事未息,君子悲涂泥。
报国有长策,成功羞执珪。
无由谒明主,杖策还蓬藜。
他年尔相访,知我在磻溪。
  拼音解读   chǔ rén bú shí fèng ,zhòng jià qiú shān jī
xiàn zhǔ xī yún shì ,jīn lái fāng jiào mí 。
zì jū qī yuán běi ,jiǔ bié xián yáng xī 。
fēng piāo luò rì qù ,jiē biàn liú yīng tí 。
táo lǐ hán wèi kāi ,yōu guān qǐ lái qī 。
féng jun1 fā huā è ,ruò yǔ qīng yún qí 。
jí cǐ sāng yè lǜ ,chūn cán qǐ zhōng guī 。
rì chū bù gǔ míng ,tián jiā yōng chú lí 。
gù yú fá chǐ tǔ ,dōng zuò shuí xiàng xié 。
fù shuō jiàng lín yǔ ,gōng shū zào yún tī 。
qiāng róng shì wèi xī ,jun1 zǐ bēi tú ní 。
bào guó yǒu zhǎng cè ,chéng gōng xiū zhí guī 。
wú yóu yè míng zhǔ ,zhàng cè hái péng lí 。
tā nián ěr xiàng fǎng ,zhī wǒ zài bō xī 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。