古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

游山谁可游

作者: 古人 发布时间: 2020年02月12日 21:00:31
原文赏析:   其一
游山谁可游,子明与浮丘。叠岭碍河汉,连峰横斗牛。
汪生面北阜,池馆清且幽。我来感意气,捶炰列珍羞。
扫石待归月,开池涨寒流。酒酣益爽气,为乐不知秋。
其二
畴昔未识君,知君好贤才。随山起馆宇,凿石营池台。
星火五月中,景风从南来。数枝石榴发,一丈荷花开。
恨不当此时,相过醉金罍。我行值木落,月苦清猿哀。
永夜达五更,吴歈送琼杯。酒酣欲起舞,四座歌相催。
日出远海明,轩车且裴回。更游龙潭去,枕石拂莓苔。
  拼音解读   qí yī
yóu shān shuí kě yóu ,zǐ míng yǔ fú qiū 。dié lǐng ài hé hàn ,lián fēng héng dòu niú 。
wāng shēng miàn běi fù ,chí guǎn qīng qiě yōu 。wǒ lái gǎn yì qì ,chuí páo liè zhēn xiū 。
sǎo shí dài guī yuè ,kāi chí zhǎng hán liú 。jiǔ hān yì shuǎng qì ,wéi lè bú zhī qiū 。
qí èr
chóu xī wèi shí jun1 ,zhī jun1 hǎo xián cái 。suí shān qǐ guǎn yǔ ,záo shí yíng chí tái 。
xīng huǒ wǔ yuè zhōng ,jǐng fēng cóng nán lái 。shù zhī shí liú fā ,yī zhàng hé huā kāi 。
hèn bú dāng cǐ shí ,xiàng guò zuì jīn léi 。wǒ háng zhí mù luò ,yuè kǔ qīng yuán āi 。
yǒng yè dá wǔ gèng ,wú yú sòng qióng bēi 。jiǔ hān yù qǐ wǔ ,sì zuò gē xiàng cuī 。
rì chū yuǎn hǎi míng ,xuān chē qiě péi huí 。gèng yóu lóng tán qù ,zhěn shí fú méi tái 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。