古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

“有客有客字子美,白头乱发垂过耳”

作者: 古人 发布时间: 2020年02月11日 22:47:04
原文赏析:  

其一

有客有客字子美,白头乱发垂过耳。

岁拾橡栗随狙公,天寒日暮山谷里。
中原无书归不得,手脚冻皴皮肉死。
呜呼一歌兮歌已哀,悲风为我从天来。
其二
长镵长镵白木柄,我生托子以为命。
黄独无苗山雪盛,短衣数挽不掩胫。
此时与子空归来,男呻女吟四壁静。
呜呼二歌兮歌始放,邻里为我色惆怅。
其三
有弟有弟在远方,三人各瘦何人强。
生别展转不相见,胡尘暗天道路长。
东飞鴐鹅后鹙鶬,安得送我置汝旁。
呜呼三歌兮歌三发,汝归何处收兄骨。
其四
有妹有妹在钟离,良人早殁诸孤痴。
长淮浪高蛟龙怒,十年不见来何时。
扁舟欲往箭满眼,杳杳南国多旌旗。
呜呼四歌兮歌四奏,林猿为我啼清昼。
其五
四山多风溪水急,寒雨飒飒枯树湿。
黄蒿古城云不开,白狐跳梁黄狐立。
我生何为在穷谷,中夜起坐万感集。
呜呼五歌兮歌正长,魂招不来归故乡。
其六
南有龙兮在山湫,古木巃嵸枝相樛。
木叶黄落龙正蛰,蝮蛇东来水上游。
我行怪此安敢出,拔剑欲斩且复休。
呜呼六歌兮歌思迟,溪壑为我回春姿。
其七
男儿生不成名身已老,三年饥走荒山道。
长安卿相多少年,富贵应须致身早。
山中儒生旧相识,但话宿昔伤怀抱。
呜呼七歌兮悄终曲,仰视皇天白日速。
  拼音解读  

qí yī

yǒu kè yǒu kè zì zǐ měi ,bái tóu luàn fā chuí guò ěr 。

suì shí xiàng lì suí jū gōng ,tiān hán rì mù shān gǔ lǐ 。
zhōng yuán wú shū guī bú dé ,shǒu jiǎo dòng cūn pí ròu sǐ 。
wū hū yī gē xī gē yǐ āi ,bēi fēng wéi wǒ cóng tiān lái 。
qí èr
zhǎng chán zhǎng chán bái mù bǐng ,wǒ shēng tuō zǐ yǐ wéi mìng 。
huáng dú wú miáo shān xuě shèng ,duǎn yī shù wǎn bú yǎn jìng 。
cǐ shí yǔ zǐ kōng guī lái ,nán shēn nǚ yín sì bì jìng 。
wū hū èr gē xī gē shǐ fàng ,lín lǐ wéi wǒ sè chóu chàng 。
qí sān
yǒu dì yǒu dì zài yuǎn fāng ,sān rén gè shòu hé rén qiáng 。
shēng bié zhǎn zhuǎn bú xiàng jiàn ,hú chén àn tiān dào lù zhǎng 。
dōng fēi gē é hòu qiū qiāng ,ān dé sòng wǒ zhì rǔ páng 。
wū hū sān gē xī gē sān fā ,rǔ guī hé chù shōu xiōng gǔ 。
qí sì
yǒu mèi yǒu mèi zài zhōng lí ,liáng rén zǎo mò zhū gū chī 。
zhǎng huái làng gāo jiāo lóng nù ,shí nián bú jiàn lái hé shí 。
biǎn zhōu yù wǎng jiàn mǎn yǎn ,yǎo yǎo nán guó duō jīng qí 。
wū hū sì gē xī gē sì zòu ,lín yuán wéi wǒ tí qīng zhòu 。
qí wǔ
sì shān duō fēng xī shuǐ jí ,hán yǔ sà sà kū shù shī 。
huáng hāo gǔ chéng yún bú kāi ,bái hú tiào liáng huáng hú lì 。
wǒ shēng hé wéi zài qióng gǔ ,zhōng yè qǐ zuò wàn gǎn jí 。
wū hū wǔ gē xī gē zhèng zhǎng ,hún zhāo bú lái guī gù xiāng 。
qí liù
nán yǒu lóng xī zài shān qiū ,gǔ mù lóng zōng zhī xiàng liáo 。
mù yè huáng luò lóng zhèng zhé ,fù shé dōng lái shuǐ shàng yóu 。
wǒ háng guài cǐ ān gǎn chū ,bá jiàn yù zhǎn qiě fù xiū 。
wū hū liù gē xī gē sī chí ,xī hè wéi wǒ huí chūn zī 。
qí qī
nán ér shēng bú chéng míng shēn yǐ lǎo ,sān nián jī zǒu huāng shān dào 。
zhǎng ān qīng xiàng duō shǎo nián ,fù guì yīng xū zhì shēn zǎo 。
shān zhōng rú shēng jiù xiàng shí ,dàn huà xiǔ xī shāng huái bào 。
wū hū qī gē xī qiāo zhōng qǔ ,yǎng shì huáng tiān bái rì sù 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。