古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

恨萧萧、无情风雨,夜来揉损琼肌

作者: 古人 发布时间: 2020年02月05日 19:53:26
原文赏析:   小楼寒,夜长帘幕低垂。恨萧萧、无情风雨,夜来揉损琼肌。也不似、贵妃醉脸,也不似、孙寿愁眉。韩令偷香,徐娘傅粉,莫将比拟未新奇。细看取、屈平陶令,风韵正相宜。微风起,清芬酝藉,不减酴醿。
渐秋阑、雪清玉瘦,向人无限依依。似愁凝、汉皋解佩,似泪洒、纨扇题诗。朗月清风,浓烟暗雨,天教憔悴度芳姿。纵爱惜、不知从此,留得几多时。人情好,何须更忆,泽畔东篱。
  拼音解读   xiǎo lóu hán ,yè zhǎng lián mù dī chuí 。hèn xiāo xiāo 、wú qíng fēng yǔ ,yè lái róu sǔn qióng jī 。yě bú sì 、guì fēi zuì liǎn ,yě bú sì 、sūn shòu chóu méi 。hán lìng tōu xiāng ,xú niáng fù fěn ,mò jiāng bǐ nǐ wèi xīn qí 。xì kàn qǔ 、qū píng táo lìng ,fēng yùn zhèng xiàng yí 。wēi fēng qǐ ,qīng fēn yùn jiè ,bú jiǎn tú mí 。
jiàn qiū lán 、xuě qīng yù shòu ,xiàng rén wú xiàn yī yī 。sì chóu níng 、hàn gāo jiě pèi ,sì lèi sǎ 、wán shàn tí shī 。lǎng yuè qīng fēng ,nóng yān àn yǔ ,tiān jiāo qiáo cuì dù fāng zī 。zòng ài xī 、bú zhī cóng cǐ ,liú dé jǐ duō shí 。rén qíng hǎo ,hé xū gèng yì ,zé pàn dōng lí 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。