古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

酒贱常愁客少,月明多被云妨

作者: 古人 发布时间: 2020年02月04日 23:32:08
原文赏析:  

世事一场大梦,人生几度秋凉?夜来风叶已鸣廊。看取眉头鬓上。(秋凉 一作:新凉)
酒贱常愁客少,月明多被云妨。中秋谁与共孤光。把盏凄然北望。

  拼音解读  

shì shì yī chǎng dà mèng ,rén shēng jǐ dù qiū liáng ?yè lái fēng yè yǐ míng láng 。kàn qǔ méi tóu bìn shàng 。(qiū liáng yī zuò :xīn liáng )
jiǔ jiàn cháng chóu kè shǎo ,yuè míng duō bèi yún fáng 。zhōng qiū shuí yǔ gòng gū guāng 。bǎ zhǎn qī rán běi wàng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。