古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关

作者: 古人 发布时间: 2020年01月20日 08:54:08
原文赏析:   早岁那知世事艰,中原北望气如山。
楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关
塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。
出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!
  拼音解读   zǎo suì nà zhī shì shì jiān ,zhōng yuán běi wàng qì rú shān 。
lóu chuán yè xuě guā zhōu dù ,tiě mǎ qiū fēng dà sàn guān
sāi shàng zhǎng chéng kōng zì xǔ ,jìng zhōng shuāi bìn yǐ xiān bān 。
chū shī yī biǎo zhēn míng shì ,qiān zǎi shuí kān bó zhòng jiān !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。