古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

白酒新熟山中归,黄鸡啄黍秋正肥

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 12:08:41
原文赏析:   白酒新熟山中归,黄鸡啄黍秋正肥。 呼童烹鸡酌白酒,儿女嬉笑牵人衣。 高歌取醉欲自慰,起舞落日争光辉。 游说万乘苦不早,著鞭跨马涉远道。[1] 会稽愚妇轻买臣,余亦辞家西入秦。[2][3] 仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人。   拼音解读   bái jiǔ xīn shú shān zhōng guī ,huáng jī zhuó shǔ qiū zhèng féi 。 hū tóng pēng jī zhuó bái jiǔ ,ér nǚ xī xiào qiān rén yī 。 gāo gē qǔ zuì yù zì wèi ,qǐ wǔ luò rì zhēng guāng huī 。 yóu shuō wàn chéng kǔ bú zǎo ,zhe biān kuà mǎ shè yuǎn dào 。[1] huì jī yú fù qīng mǎi chén ,yú yì cí jiā xī rù qín 。[2][3] yǎng tiān dà xiào chū mén qù ,wǒ bèi qǐ shì péng hāo rén 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。