古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

教人无处寄相思,落花芳草过前期,没人知

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 10:35:33
原文赏析:   好风微揭帘旌起,金翼鸾相倚。翠檐愁听乳禽声,此时春态暗关情,独难平。
画堂流水空相翳,一穗香摇曳。教人无处寄相思,落花芳草过前期,没人知
  拼音解读   hǎo fēng wēi jiē lián jīng qǐ ,jīn yì luán xiàng yǐ 。cuì yán chóu tīng rǔ qín shēng ,cǐ shí chūn tài àn guān qíng ,dú nán píng 。
huà táng liú shuǐ kōng xiàng yì ,yī suì xiāng yáo yè 。jiāo rén wú chù jì xiàng sī ,luò huā fāng cǎo guò qián qī ,méi rén zhī
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。