古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

险韵诗成,扶头酒醒,别是闲滋味

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 13:14:47
原文赏析:   萧条庭院,又斜风细雨,重门须闭。宠柳娇花寒食近,种种恼人天气。险韵诗成,扶头酒醒,别是闲滋味。征鸿过尽,万千心事难寄。
楼上几日春寒,帘垂四面,玉阑干慵倚。被冷香消新梦觉,不许愁人不起。清露晨流,新桐初引,多少游春意。日高烟敛,更看今日晴未。
  拼音解读   xiāo tiáo tíng yuàn ,yòu xié fēng xì yǔ ,zhòng mén xū bì 。chǒng liǔ jiāo huā hán shí jìn ,zhǒng zhǒng nǎo rén tiān qì 。xiǎn yùn shī chéng ,fú tóu jiǔ xǐng ,bié shì xián zī wèi 。zhēng hóng guò jìn ,wàn qiān xīn shì nán jì 。
lóu shàng jǐ rì chūn hán ,lián chuí sì miàn ,yù lán gàn yōng yǐ 。bèi lěng xiāng xiāo xīn mèng jiào ,bú xǔ chóu rén bú qǐ 。qīng lù chén liú ,xīn tóng chū yǐn ,duō shǎo yóu chūn yì 。rì gāo yān liǎn ,gèng kàn jīn rì qíng wèi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。