古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

昔别君未婚,儿女忽成行

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 13:04:49
原文赏析:   人生不相见,动如参与商。 今夕复何夕,共此灯烛光。 少壮能几时,鬓发各已苍。 访旧半为鬼,惊呼热中肠。 焉知二十载,重上君子堂。 昔别君未婚,儿女忽成行。 怡然敬父执,问我来何方。 问答乃未已,驱儿罗酒浆。 夜雨剪春韭,新炊间黄粱。 主称会面难,一举累十觞。 十觞亦不醉,感子故意长。 明日隔山岳,世事两茫茫。   拼音解读   rén shēng bú xiàng jiàn ,dòng rú cān yǔ shāng 。 jīn xī fù hé xī ,gòng cǐ dēng zhú guāng 。 shǎo zhuàng néng jǐ shí ,bìn fā gè yǐ cāng 。 fǎng jiù bàn wéi guǐ ,jīng hū rè zhōng cháng 。 yān zhī èr shí zǎi ,zhòng shàng jun1 zǐ táng 。 xī bié jun1 wèi hūn ,ér nǚ hū chéng háng 。 yí rán jìng fù zhí ,wèn wǒ lái hé fāng 。 wèn dá nǎi wèi yǐ ,qū ér luó jiǔ jiāng 。 yè yǔ jiǎn chūn jiǔ ,xīn chuī jiān huáng liáng 。 zhǔ chēng huì miàn nán ,yī jǔ lèi shí shāng 。 shí shāng yì bú zuì ,gǎn zǐ gù yì zhǎng 。 míng rì gé shān yuè ,shì shì liǎng máng máng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。