古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

银鞍照白马,飒沓如流星

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 13:03:31
原文赏析:   赵客缦胡缨,吴钩霜雪明。 银鞍照白马,飒沓如流星。 十步杀一人,千里不留行。 事了拂衣去,深藏身与名。 闲过信陵饮,脱剑膝前横。 将炙啖朱亥,持觞劝侯嬴。 三杯吐然诺,五岳倒为轻。 眼花耳热后,意气素霓生。 救赵挥金槌,邯郸先震惊。 千秋二壮士,烜赫大梁城。 纵死侠骨香,不惭世上英。 谁能书阁下,白首太玄经。   拼音解读   zhào kè màn hú yīng ,wú gōu shuāng xuě míng 。 yín ān zhào bái mǎ ,sà tà rú liú xīng 。 shí bù shā yī rén ,qiān lǐ bú liú háng 。 shì le fú yī qù ,shēn cáng shēn yǔ míng 。 xián guò xìn líng yǐn ,tuō jiàn xī qián héng 。 jiāng zhì dàn zhū hài ,chí shāng quàn hóu yíng 。 sān bēi tǔ rán nuò ,wǔ yuè dǎo wéi qīng 。 yǎn huā ěr rè hòu ,yì qì sù ní shēng 。 jiù zhào huī jīn chuí ,hán dān xiān zhèn jīng 。 qiān qiū èr zhuàng shì ,huǐ hè dà liáng chéng 。 zòng sǐ xiá gǔ xiāng ,bú cán shì shàng yīng 。 shuí néng shū gé xià ,bái shǒu tài xuán jīng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。