古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

玉手佳人,笑把琶琶理

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 12:13:30
原文赏析:  

陈浩然招游观音山,宴张氏楼。徐姬楚兰佐酒,以琵琶度曲。郯云台为之心醉。口占戏之。

春江暖涨桃花水。画舫珠帘,载酒东风里。四面青山青似洗,白云不断山中起。
过眼韶华浑有几。玉手佳人,笑把琶琶理。枉杀云台标内史,断肠只合江州死。

  拼音解读  

chén hào rán zhāo yóu guān yīn shān ,yàn zhāng shì lóu 。xú jī chǔ lán zuǒ jiǔ ,yǐ pí pá dù qǔ 。tán yún tái wéi zhī xīn zuì 。kǒu zhàn xì zhī 。

chūn jiāng nuǎn zhǎng táo huā shuǐ 。huà fǎng zhū lián ,zǎi jiǔ dōng fēng lǐ 。sì miàn qīng shān qīng sì xǐ ,bái yún bú duàn shān zhōng qǐ 。
guò yǎn sháo huá hún yǒu jǐ 。yù shǒu jiā rén ,xiào bǎ pá pá lǐ 。wǎng shā yún tái biāo nèi shǐ ,duàn cháng zhī hé jiāng zhōu sǐ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。