古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

东风夜放花千树更吹落、星如雨

作者: 古人 发布时间: 2020年01月01日 13:27:00
原文赏析:   东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。
蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。
  拼音解读   dōng fēng yè fàng huā qiān shù 。gèng chuī luò 、xīng rú yǔ 。bǎo mǎ diāo chē xiāng mǎn lù 。fèng xiāo shēng dòng ,yù hú guāng zhuǎn ,yī yè yú lóng wǔ 。
é ér xuě liǔ huáng jīn lǚ 。xiào yǔ yíng yíng àn xiāng qù 。zhòng lǐ xún tā qiān bǎi dù 。mò rán huí shǒu ,nà rén què zài ,dēng huǒ lán shān chù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。