古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

故国神游,多情应笑我,早生华发

作者: 古人 发布时间: 2020年01月01日 13:24:58
原文赏析:   大江东去,浪淘尽,千古风流人物。
故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。
乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。
江山如画,一时多少豪杰。
遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。
羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。(樯橹 一作:强掳)
故国神游,多情应笑我,早生华发
人生如梦,一尊还酹江月。(人生 一作:人间;尊 通:樽)
  拼音解读   dà jiāng dōng qù ,làng táo jìn ,qiān gǔ fēng liú rén wù 。
gù lěi xī biān ,rén dào shì ,sān guó zhōu láng chì bì 。
luàn shí chuān kōng ,jīng tāo pāi àn ,juàn qǐ qiān duī xuě 。
jiāng shān rú huà ,yī shí duō shǎo háo jié 。
yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián ,xiǎo qiáo chū jià le ,xióng zī yīng fā 。
yǔ shàn lún jīn ,tán xiào jiān ,qiáng lǔ huī fēi yān miè 。(qiáng lǔ  yī zuò :qiáng lǔ )
gù guó shén yóu ,duō qíng yīng xiào wǒ ,zǎo shēng huá fā
rén shēng rú mèng ,yī zūn hái lèi jiāng yuè 。(rén shēng yī zuò :rén jiān ;zūn tōng :zūn )
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。