古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

独眠林下梦魂好,回首人间忧患长

作者: 古人 发布时间: 2019年12月20日 16:04:46
原文赏析:   霜风渐欲作重阳,熠熠溪边野菊香。
久废山行疲荦确,尚能村醉舞淋浪。
独眠林下梦魂好,回首人间忧患长
杀马毁车从此逝,子来何处问行藏。
  拼音解读   shuāng fēng jiàn yù zuò zhòng yáng ,yì yì xī biān yě jú xiāng 。
jiǔ fèi shān háng pí luò què ,shàng néng cūn zuì wǔ lín làng 。
dú mián lín xià mèng hún hǎo ,huí shǒu rén jiān yōu huàn zhǎng
shā mǎ huǐ chē cóng cǐ shì ,zǐ lái hé chù wèn háng cáng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。