古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

且乐生前一杯酒,何须身后千载名

作者: 古人 发布时间: 2019年12月07日 10:17:00
原文赏析:  

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。
停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。
欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。
闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。
行路难!行路难!多歧路,今安在?
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

大道如青天,我独不得出。
羞逐长安社中儿,赤鸡白雉赌梨栗。
弹剑作歌奏苦声,曳裾王门不称情。
淮阴市井笑韩信,汉朝公卿忌贾生。
君不见昔时燕家重郭隗,拥簪折节无嫌猜。
剧辛乐毅感恩分,输肝剖胆效英才。
昭王白骨萦蔓草,谁人更扫黄金台?
行路难,归去来!

有耳莫洗颍川水,有口莫食首阳蕨。
含光混世贵无名,何用孤高比云月?
吾观自古贤达人,功成不退皆殒身。
子胥既弃吴江上,屈原终投湘水滨。
陆机雄才岂自保?李斯税驾苦不早。
华亭鹤唳讵可闻?上蔡苍鹰何足道?
君不见吴中张翰称达生,秋风忽忆江东行。
且乐生前一杯酒,何须身后千载名

  拼音解读  

jīn zūn qīng jiǔ dòu shí qiān ,yù pán zhēn xiū zhí wàn qián 。
tíng bēi tóu zhù bú néng shí ,bá jiàn sì gù xīn máng rán 。
yù dù huáng hé bīng sāi chuān ,jiāng dēng tài háng xuě mǎn shān 。
xián lái chuí diào bì xī shàng ,hū fù chéng zhōu mèng rì biān 。
háng lù nán !háng lù nán !duō qí lù ,jīn ān zài ?
zhǎng fēng pò làng huì yǒu shí ,zhí guà yún fān jì cāng hǎi 。

dà dào rú qīng tiān ,wǒ dú bú dé chū 。
xiū zhú zhǎng ān shè zhōng ér ,chì jī bái zhì dǔ lí lì 。
dàn jiàn zuò gē zòu kǔ shēng ,yè jū wáng mén bú chēng qíng 。
huái yīn shì jǐng xiào hán xìn ,hàn cháo gōng qīng jì jiǎ shēng 。
jun1 bú jiàn xī shí yàn jiā zhòng guō wěi ,yōng zān shé jiē wú xián cāi 。
jù xīn lè yì gǎn ēn fèn ,shū gān pōu dǎn xiào yīng cái 。
zhāo wáng bái gǔ yíng màn cǎo ,shuí rén gèng sǎo huáng jīn tái ?
háng lù nán ,guī qù lái !

yǒu ěr mò xǐ yǐng chuān shuǐ ,yǒu kǒu mò shí shǒu yáng jué 。
hán guāng hún shì guì wú míng ,hé yòng gū gāo bǐ yún yuè ?
wú guān zì gǔ xián dá rén ,gōng chéng bú tuì jiē yǔn shēn 。
zǐ xū jì qì wú jiāng shàng ,qū yuán zhōng tóu xiāng shuǐ bīn 。
lù jī xióng cái qǐ zì bǎo ?lǐ sī shuì jià kǔ bú zǎo 。
huá tíng hè lì jù kě wén ?shàng cài cāng yīng hé zú dào ?
jun1 bú jiàn wú zhōng zhāng hàn chēng dá shēng ,qiū fēng hū yì jiāng dōng háng 。
qiě lè shēng qián yī bēi jiǔ ,hé xū shēn hòu qiān zǎi míng


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。